2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında Üniversitemize atandığı bildirilen kişilerin atamalarının yapılabilmesi için 19/02/2021 tarihine kadar aşağıda belirtilen evrakları Personel Daire Başkanlığı İdari Özlük Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

1- ODTÜ İş Bankası Maaş Hesabı (Kampüsün İçerisinde Banka Mevcut)

2- 4 adet Fotoğraf

3- Nüfus Cüzdan Fotokopisi

4- Öğrenim Belgesi

5- Adli Sicil Kaydı (e-Devlet üzerinden alınabilir)

6- İkametgah Belgesi (e-Devlet üzerinden alınabilir)

7- Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet üzerinden alınabilir)

8- Daha Önceden Sigortalı Hizmeti Var İse Sigortalı Olduğunu Gösterir Hizmet Belgesi (e-Devlet üzerinden alınabilir)

9- http://pdb.metu.edu.tr/idari-ozluk-mudurlugu-formlari adresinde bulunan Atama Başvuru Formu (eksiksiz olarak doldurulduktan sonra imzalanarak teslim edilecektir.)