Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ana Aydınlatma Metni'ne ulaşmak için tıklayınız. Aşağıda yer alan formlarda toplanan verilere ilişkin hazırlanan aydınlatma metinlerine https://kvkk.metu.edu.tr/tr/aydinlatma-metinleri adresinden ulaşılabilir.


Nakil Dilekçesi Örneği

İş Başvuru Formu

Atama Başvuru Formu

Öğrenim Değişikliği Dilekçesi

İstifa/Emeklilik Dilekçesi

İdari Personel İşten Ayrılma Belgesi

Hizmet Birleştirme Dilekçesi

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu

İzinler

Mal Bildirimi Formu

İş Kazası Tutanağı

Performans Primi İçin İşçi Değerlendirme Formu

Yeşil Pasaport

Yeşil Pasaport Formu Ön ve Arka Yüz