PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI


İdari Özlük Müdürlüğü Formları

Nakil Dilekçesi Örneği

 

İş Başvuru Formu

 

Atama Başvuru Formu

 

Öğrenim Değişikliği Dilekçesi

 

İstifa/Emeklilik Dilekçesi

 

Hizmet Birleştirme Dilekçesi

 

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu

 

İzinler


Not: İlgililerin yurtdışında bulunma isteklerinin öncelikle ilgili Birime bildirilmesi ve ilgili Dekanlık/Müdürlük aracılığıyla Personel Daire Başkanlığına gönderilmesi gerekmektedir. Rektörlük Makamına sunulan izin isteği onaylandıktan sonra bu belge verilebilir.

 

Mal Bildirimi Formu

 

İş Kazası Tutanağı

 

Performans Primi İçin İşçi Değerlendirme Formu

 

Yeşil Pasaport
 
Yeşil Pasaport Formu Ön ve Arka Yüz