3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında Devlet Personel Başkanlığı tarafından Üniversitemize atandığı bildirilen kişilerin atamalarının yapılabilmesi için 15/02/2019 tarihine kadar aşağıda belirtilen evrakları Personel Daire Başkanlığı İdari Özlük Müdürlüğüne teslim etmesi gerekmektedir.

  1. ODTÜ İş Bankası Maaş Hesabı
  2. 4 adet Fotoğraf
  3. Nüfus Cüzdan Fotokopisi
  4. Öğrenim Belgesi
  5. Adli Sicil Kaydı (e-Devlet üzerinden alınabilir)
  6. Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet üzerinden alınabilir)
  7. http://pdb.metu.edu.tr/idari-ozluk-mudurlugu-formlari adresinde bulunan Atama Başvuru Formu (eksiksiz olarak doldurulduktan sonra imzalanarak teslim edilecektir.)