30/06/2020 tarihinde T.C. Aile, Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı Tarafından; 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu Kapsamında Üniversitemize Atanan Personel İçin İstenen Belgeler 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında Üniversitemize atandığı bildirilen kişilerin atamalarının yapılabilmesi için 10/07/2020 tarihi mesai bitimine kadar aşağıda belirtilen evrakları Personel Daire Başkanlığı İdari Özlük Müdürlüğü'ne teslim etmesi gerekmektedir.

1. ODTÜ İş Bankası Maaş Hesabı (Kampüsün İçerisinde Banka Mevcut)

2. 4 adet Fotoğraf

3. Nüfus Cüzdan Fotokopisi

4. Öğrenim Belgesi

5. Adli Sicil Kaydı (e-Devlet üzerinden alınabilir)

6. İkametgah Belgesi (e-Devlet üzerinden alınabilir)

7. Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet üzerinden alınabilir)

8- Daha Önceden Sigortalı Hizmeti Var İse Sigortalı Olduğunu Gösterir Hizmet

Belgesi (e-Devlet üzerinden alınabilir)

9. http://pdb.metu.edu.tr/idari-ozluk-mudurlugu-formlari adresinde bulunan

Atama Başvuru Formu (eksiksiz olarak doldurulduktan sonra imzalanarak teslim

edilecektir.)