KPSS 2020/1 sonuçlarına göre Üniversitemize atandığı bildirilen kişilerin atamalarının yapılabilmesi için, 21.08.2020 tarihi mesai bitimine kadar aşağıda belirtilen evrakları Personel Daire Başkanlığı İdari Özlük Müdürlüğüne teslim etmesi gerekmektedir.

1. ODTÜ İş Bankası Maaş Hesabı

2. 4 adet Fotoğraf

3. Nüfus Cüzdan Fotokopisi

4. Öğrenim Belgesi

5. Avukatlık Ruhsatı

6. Adli Sicil Kaydı (e-Devlet üzerinden alınabilir)

7. İkametgah Belgesi (e-Devlet üzerinden alınabilir)

8. Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet üzerinden alınabilir)

9. http://pdb.metu.edu.tr/idari-ozluk-mudurlugu-formlari adresinde bulunan Atama Başvuru Formu (eksiksiz olarak doldurulduktan sonra imzalanarak teslim edilecektir.)

10. E-Devlet üzerinden alınacak Sağlık Durumu Bildirir Rapor