3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında Üniversitemize atandığı bildirilen kişilerin atamalarının yapılabilmesi için 30.12.2020 tarihi mesai bitimine kadar aşağıda belirtilen evrakları Personel Daire Başkanlığı İdari Özlük Müdürlüğüne teslim etmesi gerekmektedir.

  1. ODTÜ İş Bankası Maaş Hesabı
  2. 4 adet Fotoğraf
  3. Nüfus Cüzdan Fotokopisi
  4. Öğrenim Belgesi
  5. Adli Sicil Kaydı (e-Devlet üzerinden alınabilir)
  6. İkametgah Belgesi (e-Devlet üzerinden alınabilir)
  7. Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet üzerinden alınabilir)
  8. http://pdb.metu.edu.tr/idari-ozluk-mudurlugu-formlari adresinde bulunan Atama Başvuru Formu (eksiksiz olarak doldurulduktan sonra imzalanarak teslim edilecektir.)