Açıktan Atamalar

Yükseltmeler

Doktor Öğretim Üyesi Yeniden Atamalar

Atama Yükseltme Kriterleri  -  Criteria for Appointment and Promotion

İngilizce Yeterlik Kriterleri  -  English Language Proficiency Criteria

Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru Sırasında Kullanılacak Bilgi Formları

  

2547 sayılı Kanunun 24/d maddesinde, "Yükseköğretim kurumları, doçent kadrosuna atama için, doçentlik unvanına sahip olmanın yanında... ek koşullar belirleyebilirler. Yükseköğretim kurumlarının belirlediği ek koşullar arasında sözlü sınavın yer alması halinde bu sınav Üniversitelerarası Kurul tarafından oluşturulacak jürilerce yapılır." hükmü yer almaktadır. Bu hüküm uyarınca; doçentlik kadrosuna atanmak için 2547 sayılı Kanunun 24/d maddesinde yer alan sözlü sınavın "ODTÜ Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Kriterleri" arasında yer almaması, 26.06.2018 tarih ve 2018/7-2 sayılı Üniversite Senatosu Kararı uyarınca uygun görülmüştür.