Görev yolluklarının ödenmesinde duruma göre aşağıdaki belgeler aranır.

 1. Görevlendirme yazısı veya harcama talimatı,
 2. Yurtiçi geçici görev yolluğu bildirimi (Açıklamalı Yeni Form)
 3. Yatacak yer temini için ödenen ücretlere ilişkin fatura ödeme belgesine bağlanır.
 4. Kongre katılım belgesi ve faturası.

Yurtiçinde verilecek gündelikler her yıl Bütçe Kanununun H-Cetvelinde yayımlanır.

01.01.2020-31.12.2020 tarihleri arası Yurtiçi gündelik miktarları:

 • Ek göstergesi 8000 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunanlar 56,10
 • Ek göstergesi 5800 (dahil) - 8000 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar 52,35
 • Ek göstergesi 3000 (dahil) - 5800 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar 49,15
 • Aylık/kadro derecesi 1- 4 olanlar 43,35
 • Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar 42,15

01.01.2020-31.12.2020 tarihleri arası KKTC gündelik miktarları:

 • Aylık/kadro derecesi 1 olanlar 130,90
 • Aylık/kadro derecesi 2- 4 olanlar 109,10
 • Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar 87,30

Yurtiçi veya Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Ekleri'ne ulaşmak için tıklayınız.