Görev yolluklarının ödenmesinde duruma göre aşağıdaki belgeler aranır.

 1. Görevlendirme yazısı veya harcama talimatı,
 2. Yurtiçi geçici görev yolluğu bildirimi (Açıklamalı Yeni Form)
 3. Yatacak yer temini için ödenen ücretlere ilişkin fatura ödeme belgesine bağlanır.
 4. Kongre katılım belgesi ve faturası.

Yurtiçinde verilecek gündelikler her yıl Bütçe Kanununun H-Cetvelinde yayımlanır.

01.01.2021-31.12.2021 tarihleri arası Yurtiçi gündelik miktarları:

 • Ek göstergesi 8000 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunanlar 61,65
 • Ek göstergesi 5800 (dahil) - 8000 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar 57,55
 • Ek göstergesi 3000 (dahil) - 5800 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar 54,05
 • Aylık/kadro derecesi 1- 4 olanlar 47,65
 • Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar 46,35

01.01.2021-31.12.2021 tarihleri arası KKTC gündelik miktarları:

 • Aylık/kadro derecesi 1 olanlar 143,90
 • Aylık/kadro derecesi 2- 4 olanlar 119,90
 • Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar 96,00

Yurtiçi veya Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Ekleri'ne ulaşmak için tıklayınız.