1. Personel Dairesi Başkanlığı Üniversitemizin birimlerinde çalışan personel sayısı göz önüne alınarak, birimlerden performans ödülü alacak kişi sayısı belirlenir.
  2. Birimlere akademik ve idari birimlerde çalışan personelin performans primi hesaplama yöntemi ile ilgili ayrıntılı yazılar gönderilir.
  3. Birimler, yapacakları oylama sonuçlarını internette yayınlanan sayfamızdaki listelere işlerler. İşlenen listeler Personel Dairesi Başkanlığı tarafından alınır. Önceden belirlenen formülle birimlerden ödül alacak kişiler belirlenir ve Üniversite Yönetim Kurulu tarafından "Onay" alınmak üzere Rektörlük Makamı'na bildirilir.
  4. Rektörlük Makamınca belirlenen listeler Üniversite Yönetim Kurulu'nda onaylanır ve Personel Dairesi Başkanlığına bildirilir.
  5. Personel Dairesi Başkanlığı 'Performans Primi' almaya hak kazanan kişilerin isimlerini görev yaptıkları birimlerine bildirir.
  6. Birimler, Performans Primi almaya hak kazanan kişilere tebliğde bulunur.
  7. Performans Primi kazanan kişilerin listesi Performans Primi ödüllerini kazananların hesaplarına yatırılmak üzere Personel Dairesi Başkanlığı İdari Tahakkuk Müdürlüğüne bildirilir.

İdari Personel Performans Primi Hesaplama Yöntemi Bilgi Notu

İdari Personel Performans Primi Listeleri

Ek 1-İdari Personel Performans Değerlendirme Yönergesi

Ek 2-İş Arkadaşı Performans Değerlendirme Formu

NOT: İdari Personel Performans Değerlendirme Formu bağlantı adresi, birimlere yazı ile bildirilmiştir.