I. KİTAP ÖDÜLÜ

ODTÜ Geliştirme Vakfı, ODTÜ öğretim elemanlarının uluslararası düzeyde kabul görmüş yayınevleri tarafından basılan özgün ve bilimsel kitaplarına ödül vermektedir. ODTÜ Geliştirme Vakfı kitap ödülleri, Üniversite Yönetim Kurulu'nun 3.2.2015 tarih ve 2015/4-11 sayılı kararıyla yaptığı öneri doğrultusunda, 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren yapılacak başvurularda geçerli olmak üzere yeniden düzenlenmiştir.

Kitap ödül koşulları ve miktarları hakkında bilgiye aşağıdaki adresten ulaşılabilir:

https://pdb.metu.edu.tr/odtu-gelistirme-vakfi-kitap-odulu-esaslari

Kitap ödülü başvurusu Elektronik Belge ve Evrak Yönetimi Sistemi (EBYS) (http://ebys.metu.edu.tr) üzerinden yapılabilir. Sistemin kullanımı ile ilgili ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayın.

II. MAKALE ÖDÜLÜ

01 Ekim 2020 tarihi itibarıyla "ODTÜ Geliştirme Vakfı Süreli Bilimsel Yayın Makale Ödülü" başvuru ve değerlendirme süreci APSİS üzerinden işletilecektir.

2022 yılı makale ödülü koşulları ve miktarları hakkında bilgiye aşağıdaki adresten ulaşılabilir:

https://pdb.metu.edu.tr/tr/odtu-gelistirme-vakfi-makale-odulu-esaslari