PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI


4857 Sayılı Kanuna Tabi Çalışan Personel İçin Emeklilik İşlemleri

  • İdari Özlük Müdürlüğü emekliye ayrılacak personellerin onay yazısını müdürlüğümüze iletilir.
  • Emekliye ayrılacak personel için SGK'ya verilmek üzere Sigortalı Hesap Fişi düzenlenir ve kişiye verilir.
  • Emekliye ayrılan personele hak edip de kullandırılamayan izni varsa çalıştığı birimce PDB İdari Özlük Müdürlüğüne bildirilir. Bu yazının örneği Müdürlüğümüze iletilir. Bunun üzerine izin ücreti ödemesi yapılır.
  • Emekli olacak çalışanımız belgelerini emekli olmak istediği gün SGK'ya teslim eder.
  • 4857 sayılı Kanun kapsamında çalışan personelimiz SGK'dan aldıkları Kıdem Tazminatı ödenebilir yazısı üzerine Kıdem Tazminatı hesaplanır ve ilgilinin hesabına aktarılır.