Kadro İşlemleri

Nakil İşlemleri

Performans Primi İşlemleri

İstifa İşlemleri

EBYS Üzerinden Doldurulacak Sağlık Raporları İçin Bilgilendirme

Emeklilik İşlemleri

Hizmet Birleştirme İşlemleri

Askerlik İşlemleri

İzin İşlemleri

Öğrenim Değişikliği İşlemleri

4/B Sözleşmeli Personel İşlemleri


Toplu İş Sözleşmesi (01.04.2023-31.03.2025)

01.04.2021-31.03.2023 Dönemi Toplu İş Sözleşmesi Ek-3 Disiplin Cezaları Cetveli kapsamında yapılan Ek Revize Protokol

Toplu İş Sözleşmesi (01.04.2021 - 31.03.2023)

Toplu İş Sözleşmesi (01.04.2019 - 31.03.2021)


Kurum İdari Kurulu Toplantı Tutanağı (19.01.2022)

Kurum İdari Kurulu Toplantı Tutanağı (05.08.2021)

Kurum İdari Kurulu Toplantı Tutanağı (15.01.2021)

Kurum İdari Kurulu Toplantı Tutanağı (04.11.2022)

Yetkili Sendika Türk Eğitim-Sen İle Yapılan Kurum İdari Kurul Toplantı Tutanağı (31.10.2019)


Formlara ulaşmak için tıklayınız.