BİRİM / PERSONEL UNVAN / GÖREV TELEFON  E-POSTA
DAİRE BAŞKANLIĞI      
Selda BİLGİN COŞKUN Daire Başkanı 210 2119 seldametu.edu.tr
Hatice GÜNDÜZ KUŞYILMAZ Sekreterlik 210 2120 hgunduzmetu.edu.tr
AKADEMİK ÖZLÜK MD.     akozlukmetu.edu.tr
Süheyla DURU Şube Müdürü Vekili 210 2123 sdurumetu.edu.tr
Dilek ÇINAR Şef (İk.İd.Bil.Fak., Enformatik Ens., MYO, Deniz Bil.Ens.) 210 2121 dilekcmetu.edu.tr
Şerife Gülistan DEMİRSOY Şef 210 3439 gulistanmetu.edu.tr
Şahin ARSLAN Bilgisayar İşletmeni (Mimarlık Fak.,Eğitim Fak.Uy.Mat.Ens.) 210 3459 sahinametu.edu.tr
Dr. Ayşegül ÖZKAN Bilgisayar İşletmeni (Mühendislik Fakültesi) 210 3426 oaysegulmetu.edu.tr
Serdal ÇAPA Bilgisayar İşletmeni (Fen Bilimleri Ens.) 210 7125 scapametu.edu.tr
Ömer YATAĞAN Bilgisayar İşletmeni 210 3406 yomermetu.edu.tr
Uğur ASLANTAŞ Bilgisayar İşletmeni 210 7146 asugurmetu.edu.tr
Sema İREN Bilgisayar İşletmeni 210 3453 isemametu.edu.tr
İDARİ ÖZLÜK MD.     idozlukmetu.edu.tr
Şulenur ÜST AKMAN Şube Müdürü 210 2125 sulenurmetu.edu.tr
Adile AĞCA Şef V. 210 3436 aadilemetu.edu.tr
Nazan GÖKTÜRK Bilgisayar İşletmeni 210 7142 ngokturkmetu.edu.tr
Döndü KEKEÇ Büro Destek Elemanı 210 3437 kekecdmetu.edu.tr
Sedef GELAL Büro Destek Elemanı 210 3460 sedefgmetu.edu.tr
Görkem KALENDEROĞLU Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 210 3438 gorkemkametu.edu.tr
Onur YAYLA Bilgisayar İşletmeni 210 2126 oyaylametu.edu.tr
AKADEMİK PERSONEL TAHAKKUK İŞLERİ MD.     aktahmetu.edu.tr
Aydın KOLBAŞI Şube Müdürü V. 210 2806 akolbasimetu.edu.tr
Öznur GÜLTEKİN Memur 210 3434 goznurmetu.edu.tr
Seval ADIBELLİ (İzinli) Memur 210 3451 asevalmetu.edu.tr
HARCIRAH TAHAKKUK İŞLERİ MD.
İnci TEMİZER Şube Müdürü 210 7166 incitmetu.edu.tr
Özlem KAYHAN Memur 210 3490 ozkayhanmetu.edu.tr
Mücahit APAYDIN Memur 210 3446 mapaydinnmetu.edu.tr
İDARİ PERSONEL TAHAKKUK İŞLERİ MD.     idtahmetu.edu.tr
Davut YILDIZ Şube Müdürü 210 3433 davutymetu.edu.tr
Celal DEMİRCİN Programcı 210 2124 demircinmetu.edu.tr
Taliye CANPOLAT Şef 210 3432 taliyemetu.edu.tr
Turgay DENEK Programcı 210 7126 denekmetu.edu.tr
Burcu KARAKOÇ Şef 210 7127 bkarakocmetu.edu.tr
Arif Argun GÜRBÜZ Şef 210 7149 agurbuzmetu.edu.tr
Ahmet Turan ALUÇ Memur 210 7157 aalucmetu.edu.tr
Sedef MERMER Büro Destek Elemanı  210 3427 sedefmmetu.edu.tr
Şahin GÜLEÇ Memur 210 2117 gulecsmetu.edu.tr
Arda GİRGİN Bilgisayar İşletmeni 210 3445 agirginmetu.edu.tr
AKADEMİK GÖREVLENDİRME MD.     akgorevmetu.edu.tr
Emine YILMAZ Şef 210 3428 emineymetu.edu.tr
Elif BOZO Bilgisayar İşletmeni 210 3430 ebozometu.edu.tr
İftar YÖRÜKOĞLU Bilgisayar İşletmeni 210 2122 iftarmetu.edu.tr
Burak BUDAK Bilgisayar İşletmeni 210 7129 bbudakmetu.edu.tr
Ömer KAYHAN Memur 210 3452 okayhanmetu.edu.tr
DERS ÜCRETLERİ TAHAKKUK MD.     dutmmetu.edu.tr
Onur ÖZDOLAP Şube Müdürü V. 210 3435 onurozdmetu.edu.tr
Aysel ŞAFAKGÜL Bilgisayar İşletmeni 210 3461 sayselmetu.edu.tr
Tünay TAŞDELEN Bilgisayar İşletmeni 210 3443 tunaytmetu.edu.tr
Oğuzhan SARIİPEK Bilgisayar İşletmeni 210 7145 oguzhansmetu.edu.tr
Derya BAŞAYAR Bilgisayar İşletmeni 210 2118 dbasayarmetu.edu.tr
EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ     pdbegtmetu.edu.tr
Ekin ERBATUR KOCABAŞOĞLU Öğretim Görevlisi / Eğitim Koordinatörü 210 2135 ekinemetu.edu.tr
Seda KEŞKÜŞ  Şef 210 7137  skeskusmetu.edu.tr
İ.K.Y.S. KOORDİNATÖRLÜĞÜ      
Canset KARAERKEK Mühendis / Proje Koordinatörü 210 3441 cansetkmetu.edu.tr
Dr. Berkan BAŞOĞLU Öğretim Görevlisi / Kalite Yönetim Temsilcisi 210 7143 berkanmetu.edu.tr
Hilal CAN Çözümleyici 210 7138 chilalmetu.edu.tr