2018 Yılı Akademik Teşvik Ödeneği Sonuçlarına ve bireysel değerlendirmelere  Akademik Teşvik Ödeneği Süreç Yönetim Sistemi (ATÖSİS) üzerinden ulaşılabilmektedir. 

2018 Yılı Akademik Teşvik Ödeneği Değerlendirmesine ilişkin


Aşağıda linkleri verilen bilgi ve belgelere, ATOSİS üzerinden "Yardımcı Bilgiler / Formlar" sekmesinden de ulaşılabilmektedir:

Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği-YENİ (27.06.2018)

2018 Yılı Akademik Teşvik Ödeneği Başvuru Takvimi

ATÖSİS Başvuru ve Değerlendirme Süreç Şeması

Başvuru için gerekli Belgeler / Formlar

WOS Atıf Tarama Kılavuzu

Akademik Teşvik Ödeneği 2018 Faaliyet Yılı Uygulama Usul ve İlkeleri

Akademik Teşvik Ödeneği 2018 Faaliyet Yılı Uygulama Usul ve İlkeleri-SUNUM

Akademik Teşvik Ödeneği Süreç Yönetim Sistemi-SUNUM