PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI


İdari Görev İşlemleri

Dekan ve Yardımcıları/Enstitü Müdürü ve Yardımcıları/Yüksekokul Müdürü ve Yardımcıları

 

  • Dekan, Yükseköğretim Kurulu tarafından seçilir ve Üniversitemize bildirilir.
  • Enstitü/Yüksekokul Müdürü Rektör tarafından seçilir.
  • Personel Daire Başkanlığı tarafından ilgililerin idari görevlerine ilişkin bilgilerin bilgisayar kayıtları ve ücretli idari görevlerde tahakkuk işlemleri yapılır.
  • Dekan Yardımcıları/Enstitü Yardımcıları/Yüksekokul Yardımcıları ilgili Fakülte/Enstitü/Yüksekokul tarafından Rektörlük Makamı'na yazı ile bildirilir.
  • Rektörlük Makamı tarafından onaylanan evrak Personel Daire Başkanlığı'na iletilir.
  • Personel Daire Başkanlığı tarafından ilgililerin idari görevlerine ilişkin bilgilerin bilgisayar kayıtları ve ücretli idari görevlerde tahakkuk işlemleri yapılır.

 


 

Bölüm Başkanı ve Yardımcıları/Anabilim Dalı Başkanı

 

  • İlgili Birim, seçilen Bölüm Başkanı ve Yardımcılarını/Anabilim Dalı Başkanını bağlı bulunduğu Fakülte/Enstitü/Yüksekokul kanalıyla Rektörlük Makamı'na bildirir.
  • Rektörlük Makamı tarafından onaylanan evrak Personel Daire Başkanlığı'na iletilir.
  • PDB tarafından ilgililerin idari görevlerine ilişkin bilgilerin bilgisayar kayıtları yapılır.