PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI


İletişim

BİRİM / PERSONEL UNVAN / GÖREV TELEFON  E-POSTA
DAİRE BAŞKANLIĞI      
Selda BİLGİN COŞKUN Daire Başkanı 210 2148 seldametu.edu.tr
Hülya HINISLI Bilgisayar İşletmeni (Sekreterlik) 210 2120 hinislimetu.edu.tr
AKADEMİK ÖZLÜK MD.     akozlukmetu.edu.tr
Yasemin KOÇAK Şube Müdürü 210 3429 ykocakmetu.edu.tr
Süheyla DURU Şef 210 2123 sdurumetu.edu.tr
Dilek ÇINAR Şef (İk.İd.Bil.Fak., Enformatik Ens., MYO, Deniz Bil.Ens.) 210 2121 dilekcmetu.edu.tr
İnci TEMİZER Şef (Sosyal Bil.Ens.) 210 3444 incitmetu.edu.tr
Şahin ARSLAN Bilgisayar İşletmeni (Mimarlık Fak.,Eğitim Fak.Uy.Mat.Ens.) 210 3459 sahinametu.edu.tr
Ayşegül ÖZKAN Bilgisayar İşletmeni (Mühendislik Fakültesi) 210 3426 oaysegulmetu.edu.tr
Serdal ÇAPA Bilgisayar İşletmeni (Fen Bilimleri Ens.) 210 7125 scapametu.edu.tr
Ömer YATAĞAN Bilgisayar İşletmeni 210 3406 yomermetu.edu.tr
Şerife Gülistan DEMİRSOY Memur 210 3439 gulistanmetu.edu.tr
Uğur ASLANTAŞ Bilgisayar İşletmeni 210 7146 asugurmetu.edu.tr
İDARİ ÖZLÜK MD.     idozlukmetu.edu.tr
Şule Nur ÜST AKMAN Şube Müdürü V. 210 2125 sulenurmetu.edu.tr
Adile AĞCA Bilgisayar İşletmeni 210 3436 aadilemetu.edu.tr
Mehmet Kuntay TAŞKIN Bilgisayar İşletmeni 210 7142 mtaskinmetu.edu.tr
Ümit Can KARADAVUT Bilgisayar İşletmeni 210 7144 umitcanmetu.edu.tr
Oktay ALTINDAĞ Bilgisayar İşletmeni 210 2126 oktayametu.edu.tr
Sinem AYDIN ŞAHİN Şef 210 3437 ssinemmetu.edu.tr
İrem SODAN Bilgisayar İşletmeni 210 3438 isodanmetu.edu.tr
AKADEMİK PERSONEL TAHAKKUK İŞLERİ MD.     aktahmetu.edu.tr
Aydın KOLBAŞI Şube Müdürü V. 210 2806 akolbasimetu.edu.tr
Güldalı KARABAŞ DOĞAN Şef 210 3446 guldalimetu.edu.tr
Öznur GÜLTEKİN Hizmetli 210 3434 goznurmetu.edu.tr
Seval ADIBELLİ Memur 210 3451 asevalmetu.edu.tr
İDARİ PERSONEL TAHAKKUK İŞLERİ MD.     idtahmetu.edu.tr
Davut YILDIZ Şube Müdürü 210 3433 davutymetu.edu.tr
Celal DEMİRCİN Programcı 210 2124 demircinmetu.edu.tr
Taliye CANPOLAT Şef 210 3432 taliyemetu.edu.tr
Turgay DENEK Programcı 210 7126 denekmetu.edu.tr
Burcu KARAKOÇ Memur 210 7127 bkarakocmetu.edu.tr
Arif Argun GÜRBÜZ Şef 210 7149 agurbuzmetu.edu.tr
Ahmet Turan ALUÇ Memur 210 7157 aaluc@metu.edu.tr
Özlem KAYHAN Memur 210 2117 ozkayhan@metu.edu.tr
AKADEMİK GÖREVLENDİRME MD.     akgorevmetu.edu.tr
Semra CAN KUNTKER Şube Müdürü V. 210 3447 semcanmetu.edu.tr
Emine YILMAZ Şef 210 3428 emineymetu.edu.tr
Elif BOZO Bilgisayar İşletmeni 210 3430 ebozometu.edu.tr
İftar YÖRÜKOĞLU Bilgisayar İşletmeni 210 2122 iftarmetu.edu.tr
Burak BUDAK Bilgisayar İşletmeni 210 7129 bbudakmetu.edu.tr
Ömer KAYHAN Memur 210 3452 okayhanmetu.edu.tr
DERS ÜCRETLERİ TAHAKKUK MD.     deucretmetu.edu.tr
Yasemin KAYSERİLİ Şube Müdürü V. 210 2118 yaseminkmetu.edu.tr
Aysel ŞAFAKGÜL Bilgisayar İşletmeni 210 3461 sayselmetu.edu.tr
Onur ÖZDOLAP Şef 210 3435 onurozdmetu.edu.tr
Tünay TAŞDELEN Bilgisayar İşletmeni 210 3443 tunaytmetu.edu.tr
Oğuzhan SARIİPEK Bilgisayar İşletmeni 210 7145 oguzhansmetu.edu.tr
EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ      
Ekin ERBATUR KOCABAŞOĞLU Eğitim Öğretim Plan. / Eğitim Koordinatörü 210 2135 ekinemetu.edu.tr
Seda KEŞKÜŞ Memur 210 7137 skeskusmetu.edu.tr
İ.K.Y.S. KOORDİNATÖRLÜĞÜ      
Canset KARAERKEK Mühendis / Proje Koordinatörü 210 3441 cansetkmetu.edu.tr
Programcı / Kalite Yönetim Temsilcisi 210 7143 berkanmetu.edu.tr
Hilal CAN Çözümleyici 210 7138 chilalmetu.edu.tr