1.MİSYONUMUZ

Biz, ODTÜ bünyesinde verdiğimiz hizmetlerle;

 • Yasal düzenlemeler çerçevesinde,  insan kaynakları ihtiyacını doğru planlamak,
 • Çalışanlarımızın, özlük, tahakkuk ve görevlendirme işlemlerini, en hızlı ve en doğru şekilde yerine getirmek,
 • Yeni yayımlanan mevzuatları doğru yorumlamak ve uygulamaya geçirmek,
 • Gizlilik ilkesini de gözeterek çalışan haklarını korumak ve güven vermek,
 • Çalışanlara, yönetime, diğer üniversitelere ve mevzuat geliştiren kurumlara danışmanlık yapmak,
 • Üniversitenin diğer birimleriyle güçlü ilişkiler kurmak, birlikte hareket etmeyi sağlamak ve memnuniyeti arttırmak

için varız.

2. VİZYONUMUZ

ODTÜ Personel Daire Başkanlığı,

 • Tarafsız, şeffaf ve çağdaş uygulamalarıyla çalışanlarımızın ve yöneticilerimizin güven ve memnuniyet duyduğu,
 • İnsan kaynakları yönetiminde, eğitiminde ve geliştirilmesinde öncü ve toparlayıcı rolü üstlenebilecek yapıdaki kadroyu oluşturan,
 • Kamu personeli yasa tasarısı çalışmalarına üniversitemiz adına önemli katkılarda bulunan,
 • Saygın ve kaliteli olma yetkinliğini yakalamış ve diğer üniversitelere örnek olmuş,
 • İnsanların mutlu, huzurlu işe geldiği ve gurur duyduğu bir çalışma ortamına sahip

bir birimdir.