PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI


Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanlarının Atama Kriterleri ve Başvuru İşlemleri

Öğretim Görevlileri

 

Okutmanlar

 

Uzmanlar

 

Araştırma Görevlileri

 

 

İlgili Mevzuat:

 

Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

 

22.12.2009 tarih ve 2009/11-2 sayılı Üniversite Senatosu Kararı

01.04.2014 tarih ve 2014/2-5 sayılı Üniversite Senatosu Kararı

01.04.2014 tarih ve 2014/2-6 sayılı Üniversite Senatosu Kararı

13.01.2015 tarih ve 2015/1-11 sayılı Üniversite Senatosu Kararı

31.03.2015 tarih ve 2015/3-8 sayılı Üniversite Senatosu Kararı

27.12.2016 tarih ve 2016/9-3 sayılı Üniversite Senatosu Kararı

31.01.2018 tarih ve 2018/2-5 sayılı Üniversite Senatosu Kararı