Öğretim Görevlileri

Araştırma Görevlileri

İlgili Mevzuat:

Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

31.01.2018 tarih ve 2018/2-5 sayılı Üniversite Senatosu Kararı

11.12.2018 tarih ve 2018/9-2 sayılı Üniversite Senatosu Kararı

26.03.2019 tarih ve 2019/4-2 sayılı Üniversite Senatosu Kararı

12.05.2020 tarih ve 2020/5-5 sayılı Üniversite Senatosu Kararı

21.04.2021 tarih ve 2021/5-3 sayılı Üniversite Senatosu Kararı


Personel Daire Başkanlığı iş süreçleri kapsamında kişisel verileriniz, 6698 Sayılı KVK Kanunu'nda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak işlenmektedir. Konuyla ilgili aydınlatma metnine https://kvkk.metu.edu.tr/tr/system/files/aydinlatma_metinleri/PDB/akademik_ozluk_mudurlugu_ogretim_elemanlari_atama_sureci_aydinlatma_metni.pdf bağlantısını kullanarak ulaşabilirsiniz.


"Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi kadrosuna başvuran adayların ön değerlendirme ve nihai değerlendirme sonuçlarının, 6698 Sayılı KVK Kanunu uyarınca, yalnızca başvuruda bulunanlara açık şekilde ve kimlik bilgileri maskelenmiş olarak duyurulması gerekmektedir.

Konu hakkındaki duyuru yazımız için tıklayınız.

Aşağıdaki bağlantılarda e-devlet entegrasyonuyla sınav sonuç ilanlarının anılan Kanuna uygun şekilde yapılma yöntemleri ile sonuç yükleme sayfası yer almaktadır.

https://kvkk.metu.edu.tr/tr/kisisel-veri-iceren-sonuclarin-aciklanmasi-nasil-olmali

https://sonuc-aciklama.metu.edu.tr/