İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerine katılması gereken personelin birimlere göre listeleri ile eğitim tarih, saat ve yer bilgilerine https://pdb.metu.edu.tr/tr/sagligi-ve-guvenligi adresinden ulaşılabilir.