Yükseköğretimi nitelik ve nicelik olarak ulusal ve uluslararası standartlara uygun etkin ve etkili olarak planlamak ve yönetmek amacıyla;

  ⃰ Araştırma görevlisi kadrosunda görev yapan doktora öğrencilerinin alan kısıtlaması olmaksızın tez konuları hakkında araştırma yapmak üzere yurt dışına gönderilmelerine ilişkin Genç Beyinler Projesi (GEP) kapsamında 100 araştırma görevlisine,

  ⃰ Doktora eğitimini tamamlamış araştırma görevlisi veya Dr. Öğr. Üyelerinin alan kısıtlaması olmaksızın doktora sonrası çalışmalar için yurt dışına gönderilmelerine ilişkin Doktora Sonrası Araştırma Projesi (DOSAP) kapsamında 100 ara​ştırmacıya,

  ⃰ Öğretim üyelerinin yurt dışı akademik izin (Sabbatical) kapsamında 12 nci Kalkınma Planındaki öncelikli alanlarda ​araştırma yapmak üzere, yurt dışına gönderilmelerine ilişkin Akademik Birikim Projesi (AKAP) kapsamında 200 araştırmacıya,

aylık 30.000 Türk Lirası burs ve 15.000 Türk Lirası ulaşım desteği sağlanacaktır.

Başvuru yapmak isteyen araştırmacıların; 04 Mart 2024 Pazartesi- 26 Nisan 2024 Cuma günü saat 17.00'ye kadar https://yoksis.yok.gov.tr/ adresinden Genel İşlemler YÖK Bursları ve Destekleri menüsünden giriş yapmaları gerekmektedir.

Konuya ilişkin bilgiler linkteki tabloda düzenlenmiş olup ayrıca https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2023/uluslararasi-arastirmaci-p... adresinden de ulaşılabilir.

YURT İÇİ VE YURT DIŞINDA ÖĞRETİM ELEMANI VE ARAŞTIRMACI DESTEKLEME PROGRAMLARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR