Yolluk İşlemleri

Üniversitemiz bütçesinden mali destek alarak görevlendirilen tüm akademik, idari ve diğer personellerinin yolluk ödemeleri işlemidir. 6245 sayılı Harcırah Kanun'un hükümlerine tabidir.