PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI


ODTÜ Geliştirme Vakfı Yayın Ödülleri

I. KİTAP ÖDÜLÜ

ODTÜ Geliştirme Vakfı, ODTÜ öğretim elemanlarının uluslararası düzeyde kabul görmüş yayınevleri tarafından basılan özgün ve bilimsel kitaplarına ödül vermektedir. ODTÜ Geliştirme Vakfı kitap ödülleri, Üniversite Yönetim Kurulu'nun 3.2.2015 tarih ve 2015/4-11 sayılı kararıyla yaptığı öneri doğrultusunda, 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren yapılacak başvurularda geçerli olmak üzere yeniden düzenlenmiştir.
 
Kitap ödül koşulları ve miktarları hakkında bilgiye aşağıdaki adresten ulaşılabilir:

http://pdb.metu.edu.tr/odtu-gelistirme-vakfi-kitap-odulu-esaslari
 
Kitap ödülü başvurusu Elektronik Doküman ve Evrak Yönetimi Sistemi (EDYS) (http://edys.metu.edu.tr) üzerinden yapılabilir. Sistemin kullanımı ile ilgili ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayın.

 

 

II. MAKALE ÖDÜLÜ

ODTÜ Geliştirme Vakfı, ODTÜ öğretim elemanlarının “Web of Science” tarafından taranan hakemli dergilerde yayımlanan tam makalelerine ödül vermektedir. Üniversite Yönetim Kurulu’nun 3 Şubat 2015 tarihli toplantısında, “ODTÜ Geliştirme Vakfı Süreli Bilimsel Yayın Makale Ödülü Esasları”nda 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren yapılacak başvurularda geçerli olmak üzere yeniden düzenlenmiştir.


Süreli Bilimsel Yayın Makale Ödülü koşulları ve miktarları hakkında bilgiye aşağıdaki adresten ulaşılabilir:


http://pdb.metu.edu.tr/odtu-gelistirme-vakfi-makale-odulu-esaslari


Makale ödülü başvurusu Elektronik Doküman ve Evrak Yönetimi Sistemi (EDYS) (http://edys.metu.edu.tr) üzerinden yapılabilir. Sistemin kullanımı ile ilgili ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayın.